انواع تبلیغ در گوگل

در گوگل بدون هزینه شناخته شوید

در این روش شما با بوجود آوردن محتوای جدید میتوانید در گوگل شناخته شوید و با داشتن دانش کافی و بدست آوردن امتیاز از سایت گوگل در صفحه اول گوگل نشان داده میشوید.

گوگل ادوردز (با پرداخت هزینه)

در این روش با پرداخت هزینه در صفحه اول گوگل نشان داده میشوید